• Έντυπο Άδειας Ιδιωτικού Έργου
 • Υπεύθυνη δήλωση
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ccleaner (Για καθαρισμό του υπολογιστή)
 • Avast (Δωρεάν αντιικό πρόγραμμα)
 • Scratch (Εκμάθηση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού)
 • Γλωσσομάθεια (Λογισμικό για την εκμάθηση του προγραμματισμού της Γ’ Λυκείου)
 • aTube Catcher (Πρόγραμμα για την καταγραφή βίντεο από το διαδίκτυο και όχι μόνο…)
 • VLC (Πρόγραμμα για την αναπαραγωγή όλων σχεδόν των μορφών βίντεο και ήχου)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •