Ομαδικές γραπτές εργασίες
Ομαδικές γραπτές εργασίες
Δημιουργίες μας στο scratch
Δημιουργίες στο Scratch
Θου Βου
καλέ μου άνθρωπε πάμε σινεμά;
Downloads, εργασίες, έγγραφα, λογισμικό
Gabriel's Home: Ο έξυπνος πίνακας είναι
μια σελίδα που έχει πρόσβαση από το
gavriil.gr.  Για επιστροφή στο gavriil.gr
πατάτε τον σύνδεσμο Gabriel's Home πάνω
αριστερά.
Main Screen: Δίπλα είναι ο σύνδεσμος ,
όπου σας μεταφέρει στην κεντρική οθόνη
του έξυπνου πίνακα. Τα εικονίδια στην
οθόνη του έξυπνου πίνακα σας οδηγούν σε
ανάλογες σελίδες, που είτε προβάλονται
μέσα στον πίνακα, είτε ανοίγουν σε άλλη
καρτέλα.
Education map: Δεξιά είναι ο χάρτης
εκπαίδευσης και σας μεταφέρει στην χώρα
του μαθητή ή του εκπαιδευτικού. Για να
κατέβει πατήστε πάνω στο χερούλι του,
όπως και για να ανέβει.
Like: Τέρμα δεξιά, μέσα στην σαΐτα, είναι
διπλωμένη η δήλωση προτίμησή σας για τον
ιστότοπο.
Manual: Τέλος κάτω αριστερά είναι ο
σύνδεσμος γι' αυτές τις οδηγίες που
διαβάζετε.


Καλή περιήγηση!!!
 
Οδηγίες χρήσης του Smartboard
έγγραφα λογισμικό