Περιβαλλοντικό πρόγραμμα – μαθητιάδα Κορινθίας

Οι μαθητές του Γυμνασίου Παναριτίου ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (environmental program) με τίτλο “Νερομηχανικοί από κούνια“. Η εργασία παρουσιάστηκε στο Ξυλόκαστρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια της 4ης μαθητιάδας της ΔΔΕ Κορινθίας.