Δημιουργία ιστοσελίδας ΔΔΕ Κορινθίας

Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Κορινθίας ύστερα από πρόταση του υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ (κ. Φραγκόπουλου Φραγκούλη) και του διευθυντή δευτεροβάθμιας (κ. Λουμάνη Κωνσταντίνου). Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν αρχεία και συνδέσεις χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς όπως τηλέφωνα γραφείων, εγκύκλιοι, αιτήσεις, θέματα ΑΣΕΠ και πολλά άλλα. Ολοκληρώθηκε το 2007 σε συνεργασία με τον Χατζηστέργο Σεβαστιανό. …

Δημιουργία ιστοσελίδας ΔΔΕ Κορινθίας Διαβάστε Περισσότερα »