Δημιουργία ιστοσελίδας ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν. Κορινθίας

Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών) ν. Κορινθίας σε συνεργασία με τον Χατζηστέργο Σεβαστιανό (2007). Χρησιμοποιήθηκαν web εργαλεία και τεχνολογίες εκείνης της εποχής. Σκοπός της σελίδας που μπορείτε να βρείτε εδώ ήταν να κατατοπίσει εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι εργαστηρίου σε νομικά θέματα, σε ελεύθερο λογισμικό, σε χρήσιμους δεσμούς και να …

Δημιουργία ιστοσελίδας ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν. Κορινθίας Διαβάστε Περισσότερα »